استقبال صاحبان صنایع از نمایشگاه تخصصی بین المللی ابزارآلاتINTEX 2017

استقبال صاحبان صنایع از نمایشگاه تخصصی بین المللی ابزارآلات و تجهیزات وابسته  در تاریخ 12 اسفندماه 1395

 

 

۲۰۱۷۰۳۰۲_۱۳۴۹۴۹

۲۰۱۷۰۳۰۲_۱۳۲۱۰۰

 

17

18

20

photo_۲۰۱۷-۰۴-۱۲_۱۲-۱۳-۴۶

۲۰۱۷۰۳۰۲_۱۲۰۵۳۱(0)

 

7

8

 لینک کانال تلگرام نمایشگاه ابزار