اعلام حمایت اتحادیه های ابزار و مصالح از نمایشگاه ابزار، یراق و تجهیزات وابسته

با توجه به گستردگی نمایشگاه ابزار، یراق و تجهیزات وابسته و اعلام حضور شرکت های مقتدر و قوی در این حوزه، اتحادیه های ابزار و مصالح ارومیه، اصفهان، تبریز، قم، کرمان، گیلان، لرستان، مازندران، همدان و ……. نیز حمایت خود را از این نمایشگاه اعلام نموده اند.