شرکت مبادلات نوین هزاره سوم در سال 2008 فعالیت خود را حوزه نمایشگاهی آغاز نمود. در طی 8 سال فعالیت نمایشگاهی خود،نماینده بیش از  25 نمایشگاه تخصصی ترکیه در ایران می¬باشد که می¬توان به شرکت¬های برگزار¬کننده زیر اشاره کرد:

IZFASH, DEMOS FUARCILK, ARES FUARILIK, EFOR FUARCILIK, CLARION SURVEY, ARTKIM GRUOP.

این نمایشگاه نیز با حضور قوی مشارکت¬کنندگان خارجی و همکاری یکی از بزرگترین شرکت¬های Organizer از ترکیه برگزار خواهد¬شد

در این راستا ضمن ارائه مشاوره در برگزاری نمایشگاه های تخصصی داخلی و خارجی، خدمات نمایشگاهی از قبیل؛ ساخت غرفه، لوازم و تجهیزات غرفه، مترجم، ویزا، هتل، ترانسفر و … را نیز در حیطه وظایف خود دارد.

با توجه به دوره پسا تحریم و درخواست ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور، تشکیل هیأت¬های تجاری جهت مذاکرات B to B در حوزه¬های مختلف و با توجه به تجربه قبلی در اولویت اهداف این شرکت در جهت توسعه و پیشرفت بنگاه های تجاری کشور، قرار گرفت.