تمدید چاپ مجدد ویژه نامه نمایشگاه ابزار و تجهیزات وابسته INTEX 2017

چاپ سری دوم ویژه نامه نمایشگاه ابزار INTEX 2017

اولین نسخه ویژه نامه نمایشگاه INTEX 2017 به تیراژ 10 هزار عدد ، پخش و به پایان رسید.
تمدید چاپ ویژه نامه نمایشگاه INTEX 2017 به تیراژ 10 هزار عدد دیگر برای پخش انجام شد.

 

لینک کانال تلگرام نمایشگاه ابزار