ثبت درخواست اولیه متقاضیان

درخواست اولیه متقاضیان مشارکت در اولین نمايشگاه بین المللی تخصصی ابزار،
یراق و تجهیزات وابسته – 2017
10 تا 13 اسفند 1395 – مرکز نمايشگاه بین المللی شهر آفتاب

باتوجه به اینکه مراحل ثبت نام متقاضیان مشارکت در نمایشگاه بین­المللی تخصصی ابزار و یراق 2017 به زودی آغاز خواهد­گردید، از کلیه متقاضیان مشارکت در بخش ریالی تقاضا می­گردد تا درخواست اولیه خود را با تکمیل فرم زیر، جهت ثبت در بانک اطلاعاتی نمایشگاه، تا قبل از شروع جانمایی و رزرو اولیه برای انجام مراحل جانمائی و امکان اطلاع­رسانی به ستاد برگزاری ارائه نمایند.

  • در صورت عدم تکمیل کامل کلیه موارد ذکر شده در فرم ضمیمه توسط متقاضی، فرم ارسال شده مورد بررسی قرار نخواهد­گرفت.
  • تکمیل و ارسال این فرم هیچگونه تعهدی جهت واگذاری غـرفه به متقاضیـان بـرای ستاد برگزاری ایجـاد نمی­نماید و فقط به منزله ارائه درخواست مشارکت می­باشد.
  • لازم است تا متقاضیان مشارکت در بخش ریالی همزمان با ارسال فرم اولیه درخواست و فیش پرداختی مبلغ پیش ثبت­نام مطابق با جدول زیر به شماره حساب شرکت مبادلات نوین هزاره سوم واریز و همچنین نسبت به ارائه مدارك زیر به ستاد برگزاری جهت بررسی لازم، تا قبل از شروع جانمایی اقدام نمایند :
  1.  پروانه بهره برداری – گواهی فعالیت صنعتی،کارت شناسائی کارگاه معتبر –  پروانه صنفی تولیدی
  2.  ثبت آرم تجاری محصولات
  3. تائیدیه تولید براساس یکی از استانداردهای ملی و یا معتبر بین المللی
  4. بروشـور وکاتالوگ شرکت متقاضی در خصوص کالاها و خـدماتی که توسط شرکت­ کننـده در نمایشگاه ارائـه خواهد شد.

لطفا فرم شماره 1 با نام پیش ثبت نام را تکمیل و برای ما عودت دهید.