اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی ابزار، یراق و تجهیزات وابسته
10 تا 13 اسفند ماه 1395
28فوریه الی 03 مارچ 2017