نمایشگاه بین المللی تخصصی 
تجهیزات آشپزخانه صنعتی، فست فودها و هتل ها و صنایع وابسته 

۱۹-۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶


web site

www.irankitchex.com