تبلیغات و اسپانسرینگ

11 مدل پلاتینه را شما می توانید در 8 جای نمایشگاه نمایش داده و حضوری پررنگ در نمایشگاه داشته باشید.

قیمت: 800 هزار تومان برای هر قاب و برای 4 روز نمایشگاه

سفارش: جهت سفارش با ما تماس بگیرید

توضیحات: توضیحات تکمیلی

 

1
مدل پلاتینه را شما می توانید در 8 جای نمایشگاه نمایش داده و حضوری پررنگ در نمایشگاه داشته باشید.

قیمت: 800 هزار تومان برای هر قاب و برای 4 روز نمایشگاه

سفارش: جهت سفارش با ما تماس بگیرید

توضیحات: توضیحات تکمیلی

حضور شرکت مبادلات نوین در نمایشگاه صنعت مشهد، آبان 95